กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ธิดารัตน์ นุชถนอม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 25/08/2564 ถึงวันที่ 27/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-027-21-08-10
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุม

วันที่บันทึกโครงการ 2021-07-07 11:30:07