กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อกิจกรรม : โครงการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย R2R เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 16/08/2564 ถึงวันที่ 27/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ผ่านโปรแกรม Zoom จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-07-005-21-08-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-07-09 16:09:14