กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ชื่อกิจกรรม : High Sensitivity Troponin-I for CVD Risk Stratification tool in apparently healthy population
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 05/08/2564 ถึงวันที่ 05/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Video Conference จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-037-21-08-13
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open CMTE submission 5 Aug 2021

วันที่บันทึกโครงการ 2021-07-12 09:47:36