กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ชื่อกิจกรรม : Vitamin D: Immunity and COVID-19
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/08/2564 ถึงวันที่ 18/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Video Conference จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-037-21-08-14
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open CMTE submission 18 Aug 2021-Vit D

วันที่บันทึกโครงการ 2021-07-12 15:46:38