กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านปรสิตวิทยา ประจำปี 2564
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 03/08/2564 ถึงวันที่ 04/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-005-21-08-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-07-15 10:15:48