กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : “Best in Class Technology and Case Studies for Hematology”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 20/07/2564 ถึงวันที่ 31/12/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Online Conference จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-032-21-07-03
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม น.ส.ภาวิณี โพธิ์อิ่ม
Email :: pavinee@pclholding.com โทร:: 0817329150
   
เอกสารประกอบ: open เอกสาร Best in Class

วันที่บันทึกโครงการ 2021-07-16 13:45:26