กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : “Evolution of multi-drug resistant bacteria from 1994-2021”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวชลลัดดา ทาศรีภู
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 26/08/2564 ถึงวันที่ 26/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม online จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-04-097-21-08-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2021-07-19 15:29:09