กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อกิจกรรม : การอบรมวิธีใช้ชุดทดสอบสำเร็จรูปสำหรับวินิจฉัยโรคพยาธิที่ถูกละเลยที่ทำให้เกิดโรคในประเทศไทย อย่างรวดเร็วและบทฟื้นฟูวิชาการการวินิจฉัยแยกชนิดปรสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.รัชนี รอดภัย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/09/2564 ถึงวันที่ 17/09/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ผ่านโปรแกรม Zoom จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-005-21-09-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-08-17 15:17:10