กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : ประชุมสมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิก
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวพรรณราย วีระเศรษฐกุล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/09/2564 ถึงวันที่ 23/09/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-027-21-09-11
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2021-09-02 16:27:31