กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมบรรยายวิชาการ Quality control in Covid-19 Testing
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 16/11/2564 ถึงวันที่ 16/12/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Online Webinar จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-02-043-21-10-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วิภาดา เกียรติกังวานกุล
Email :: wipada_kiatkangwankoon@bio-rad.com โทร:: 0844393082
   
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุม Quality control for Covid-19 Testing.

วันที่บันทึกโครงการ 2021-09-21 16:32:53