กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สภาเทคนิคการแพทย์
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมทางไกล ครั้งที่ 3 เรื่อง "การ Coaching ผู้นำชวนเลิกบุหรี่ และความท้าทายสำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการช่วยเลิกบุหรี่"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสารัตน์ อารีมีน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 24/09/2564 ถึงวันที่ 24/09/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ (จัดผ่านระบบออนไลน์) จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-001-21-09-35
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open การ Coaching ผู้นำชวนเลิกบุหรี่ และความท้าทายสำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการช่วยเลิกบุหรี่

วันที่บันทึกโครงการ 2021-09-11 11:17:33