กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 14/11/2565 ถึงวันที่ 15/11/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องบรรยาย 1 และห้องปฏิบัติการ 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-005-21-11-06
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ.ดร.วิสิฐศักดิ์
Email :: wisiph@kku.ac.th โทร:: 043363808
   
เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-10-07 16:19:26