กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมควบคุมโรค
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 29/11/2564 ถึงวันที่ 01/12/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม สถาบันบำราศนราดูร จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-02-026-21-11-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ้อยใจ โคตรหนองปิง
Email :: aoy0912@hotmail.com โทร:: 025903443/0818590119
   
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรม
เอกสารประกอบ: open กำหนดการอบรม

วันที่บันทึกโครงการ 2021-10-26 09:03:57