กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : 19th TSH Webinar Philadelphia chromosome-positive leukemia
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมโลหิตวิทยา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 10/12/2564 ถึงวันที่ 10/12/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Online จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-041-21-12-04
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม น.ส.พนัชกร บ่อทอง
Email :: umtsh23@gmail.com โทร:: 095-9456691
   
เอกสารประกอบ: open 19th TSH Webinar - Program

วันที่บันทึกโครงการ 2021-10-29 11:12:19