กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : “Evolution of multi-drug resistant bacteria from 1994-2021”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 11/11/2564 ถึงวันที่ 11/01/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม Medical Leaders Thailand จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-02-097-21-11-04
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวชลลัดดา ทาศรีภู
Email :: cholladda.@asec-frontier.com โทร:: 0872340420
   
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2021-11-03 08:51:37