กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : แอนติบอดี: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 21/12/2564 ถึงวันที่ 21/12/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Medical Leaders Thailand จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-41-097-21-12-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวชลลัดดา ทาศรีภู
Email :: cholladda@asec-frontier.com โทร:: 0872340420
   
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2021-11-22 14:26:48