กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อพัฒนางานบริการโลหิตให้มีคุณภาพอย่างบต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 25/01/2565 ถึงวันที่ 25/01/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) จังหวัด ภูเก็ต
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-055-22-01-03
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชมนาด เล็บครุฑ
Email :: training.nbc@redcross.or.th โทร:: 022639600ต่อ1822
   
เอกสารประกอบ: open การประชุมโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อพัฒนางานบริการโลหิตให้มีคุณภาพอย่างบต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

วันที่บันทึกโครงการ 2021-12-16 09:34:05