กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การปะชุมวิชาการเครือข่ายและการพัฒนาคุรภาพบริการดูแลรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 26/01/2565 ถึงวันที่ 26/01/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น จังหวัด อุบลราชธานี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-01-065-22-01-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางจิราภรณ์ นิลสกุล
Email :: jnilsakul@gmail.com โทร:: 0867197793
   
เอกสารประกอบ: open โครงการการจัดประชุมวิชาการ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-12-22 11:45:41