กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565 (504)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 26/01/2565 ถึงวันที่ 26/01/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมจุมภฎ 1-2 ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และระบบ Zoom meeting จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-055-22-01-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชมนาด เล็บครุฑ
Email :: training.nbc@redcross.or.th โทร:: 022639600ต่อ1822
   
เอกสารประกอบ: open ขอคะแนนสะสม CMTE และหนังสือการขอคะแนนล่าช้า
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุม วิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 1-2565

วันที่บันทึกโครงการ 2021-12-24 11:23:49