กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การบริการวิชาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 14/09/2565 ถึงวันที่ 21/09/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-062-22-09-10
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
Email :: maneerut.sr@wu.ac.th โทร:: 0890127869
   
เอกสารประกอบ: open การบริการวิชาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่บันทึกโครงการ 2022-02-27 22:48:08