กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา UP Forensic Science Online Meeting
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 28/01/2565 ถึงวันที่ 28/01/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โปรแกรม Zoom จังหวัด พะเยา
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-068-22-01-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.สุภาพร ขำจันทร์
Email :: supaporn.kh@up.ac.th โทร:: 0892688883
   
เอกสารประกอบ: open ประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา UP Forensic Science Online Meeting

วันที่บันทึกโครงการ 2021-12-29 08:46:20