กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมทางไกล ครั้งที่ 4 เรื่อง "เลิกบุหรี่......แล้วดีอย่างไร ?"
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สภาเทคนิคการแพทย์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 29/01/2565 ถึงวันที่ 29/01/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2563-2565 จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-001-22-01-13
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสารัตน์ อารีมีน
Email :: alee_baba_4@hotmail.com โทร:: 02-0266491 ต่อ 105
   
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมทางไกล ครั้งที่ 4 เรื่อง "เลิกบุหรี่......แล้วดีอย่างไร ?"

วันที่บันทึกโครงการ 2022-01-12 10:48:29