กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ "Six sigma"
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 21/09/2565 ถึงวันที่ 21/09/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-41-072-22-09-07
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ศศิกานต์ ศิริพุฒิสรรค์
Email :: sasikarn.si@nhealth-asia.com โทร:: 097-1874013
   
เอกสารประกอบ: open โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ 2565
เอกสารประกอบ: open แผนการฝึกอบรมฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ประจำปี 2565

วันที่บันทึกโครงการ 2022-02-24 12:16:03