กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 27/10/2565 ถึงวันที่ 28/10/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-22-10-07
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
Email :: ranaporn.pra@gmail.com โทร:: 0886811581
   
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2022-08-22 17:20:53