กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 09/08/2565 ถึงวันที่ 11/08/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัด ตรัง
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-050-22-08-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุกัญญา บินหลี
Email :: sacharoen@hotmail.com โทร:: 0862841119
   
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

วันที่บันทึกโครงการ 2022-06-15 10:17:04