กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาวิชาการทางห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) 2022 ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 11)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 27/10/2565 ถึงวันที่ 27/10/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม Online จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-41-082-22-10-13
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิชยา พุ่มนิคม
Email :: ppoomnik@orthoclinical.com โทร:: 0619419825
   
เอกสารประกอบ: open Proposal

วันที่บันทึกโครงการ 2022-08-22 16:51:44