กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Key Things You Should Know about Herpes Simplex Virus?
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/08/2565 ถึงวันที่ 18/08/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม Video Conference จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-037-22-08-16
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร
Email :: thanaporn.cheewastienchaiyaporn@abbott.com โทร:: +666 59373569
   
เอกสารประกอบ: open CMTE submission 18 Aug 2022-HSV

วันที่บันทึกโครงการ 2022-07-12 14:40:13