กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมสัมมนาเรื่อง“Laboratory academic update for medical technologist: การเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นปัจจุบันทางด้านวิชาการสำหรับนักเทคนิคการแพทย์”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 19/08/2565 ถึงวันที่ 19/08/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-047-22-08-04
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายเปรมวิชช์ วีรสังค์สาคร
Email :: mintoa2002@gmail.com โทร:: 0863564636
   
เอกสารประกอบ: open หนังสือโครงการ

วันที่บันทึกโครงการ 2022-07-21 10:07:06