กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการ Journal Club ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 15/10/2565 ถึงวันที่ 24/12/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมเป็นออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx จังหวัด นครปฐม
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-02-013-22-10-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.นพ. กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
Email :: pkittiphong@hotmail.com โทร:: 0972370819
   
เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2022-07-22 15:57:34