กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคลากรนักเทคนิคการแพทย์ เรื่อง A Lateral Flow Biosensor for the detection of JAK2 mutation
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 09/08/2565 ถึงวันที่ 09/08/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-41-083-22-08-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายชูพงษ์ ทองนาค
Email :: chuphong@nmu.ac.th โทร:: 0817043306
   
เอกสารประกอบ: open โครงการพัฒนาบุคลากรนักเทคนิคการแพทย์ เรื่อง A Lateral Flow Biosensor for the detection of JAK2 mutation
เอกสารประกอบ: open บันทึกข้อความขออนุมัติล่าช้า

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11