กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Long COVID: อาการวิทยาและการวินิจฉัย (Long COVID: Symptomatology and Diagnosis)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 04/10/2565 ถึงวันที่ 04/10/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ระบบสื่อออนไลน์ Google Meet จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-030-22-10-06
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
Email :: pumpath.p@rsu.ac.th โทร:: 029972200 ต่อ 1437 หรือ 1480
   
เอกสารประกอบ: open การอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Long COVID: อาการวิทยาและการวินิจฉัย

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11