กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการ Advancing Scientific Discoveries with Droplet Digital PCR
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 27/09/2565 ถึงวันที่ 27/09/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมโนโวเทล สยาม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-043-22-09-03
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วิภาดา เกียรติกังวานกุล
Email :: wipada_kiatkangwankoon@bio-rad.com โทร:: 0844393082
   
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการ Advancing Scientific Discoveries with Droplet Digital PCR
เอกสารประกอบ: open Agenda

วันที่บันทึกโครงการ 2022-08-24 11:07:31