กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : The Influence of Medical Genomics on Global Movement
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 26/10/2565 ถึงวันที่ 26/10/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ผ่านทางระบบออนไลน์ (virtual conference) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-058-22-10-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อังคณา เจริญยิ่งวัฒนา
Email :: angkana.chr@gmail.com โทร:: 0645850923
   
เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2022-08-24 09:42:57