กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการ 3rd Annual Conference of Thai Medical Mycology Forum (3rd ACT MYCOLOGY)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 01/10/2565 ถึงวันที่ 01/10/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-010-22-10-06
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิริยา ศิริวรรณ
Email :: phiriya.sir@mahidol.edu โทร:: 024192678
   
เอกสารประกอบ: open โครงการที่ได้รับอนุมัติ

วันที่บันทึกโครงการ 2022-08-30 16:01:55