กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Laboratory knowledge update for Medical Technologist: การเพิ่มพูนความรู้ทางห้องปฎิบัติการสำหรับนักเทคนิคการแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 10/10/2565 ถึงวันที่ 10/10/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-02-047-22-10-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เสาวนีย์ กีระกิตติวาทย์
Email :: souvanee.ke@firmer.co.th โทร:: 0864169966
   
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2022-09-05 16:53:24