กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Roche Scientific Days 2022: The value of diagnostics in the patient journey
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/10/2565 ถึงวันที่ 19/10/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-021-22-10-19
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กาญจน์ยนา อัจฉราพรเพ็ญ
Email :: kanyana.acharapornpen@roche.com โทร:: 02-7912200 #2212
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ Roche Scientific Days 2022: The value of diagnostics in the patient journey
เอกสารประกอบ: open Agenda

วันที่บันทึกโครงการ 2022-09-09 13:34:01