กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การบรรยายพิเศษ “CAP Educational Event 2022 in Thailand”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 18/10/2565 ถึงวันที่ 18/10/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-07-080-22-10-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วรินทร ธนธนานนท์
Email :: wthanat@cap.org โทร:: 0879248966
   
เอกสารประกอบ: open โครงการบรรยายพิเศษ “CAP Educational Event 2022 in Thailand”
เอกสารประกอบ: open หนังสือเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “CAP Educational Event 2022 in Thailand”

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11