กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"พื้นฐานเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ รุ่นที่ 1"
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 15/12/2565 ถึงวันที่ 16/12/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-029-22-12-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางกันยารัตน์ อินแผลง
Email :: kanyarat_in@hotmail.com โทร:: 0945470462
   
เอกสารประกอบ: open รายละเอียดโครงการและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11