กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 28/11/2565 ถึงวันที่ 29/11/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-22-11-07
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
Email :: ranaporn.pra@gmail.com โทร:: 0886811581
   
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2022-09-19 11:13:52