กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานบริการโลหิต ภาค 2 ลพบุรี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 09/12/2565 ถึงวันที่ 09/12/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference) จังหวัด ลพบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-055-22-12-25
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชมนาด เล็บครุฑ
Email :: training.nbc@redcross.or.th โทร:: 022639600ต่อ1822
   
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานบริการโลหิต ภาค 2 ลพบุรี

วันที่บันทึกโครงการ 2022-10-21 13:57:07