กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : “การตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสโดยการตรวจแบบย้อนทางและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจโรคซิฟิลิส”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 28/11/2565 ถึงวันที่ 28/11/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-02-104-22-11-03
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวรัชฎา ผาผง
Email :: ratchada.ph@rx.co.th โทร:: 084-7008881
   
เอกสารประกอบ: open โครงการจัดอบรมบรรยาย“การตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสโดยการตรวจแบบย้อนทางและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจโรคซิฟิลิส”

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11