กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมสัมมนาเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO15190:2020
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 30/11/2565 ถึงวันที่ 30/11/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมพลเอกหลวงจุลยุทธ ยรรยง กองพยาธิวิทยา รพ.รร.๖ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-41-048-22-11-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พ.ท.สรทศ โบสุวรรณ
Email :: sunza0911@hotmail.com โทร:: 080-975-9679
   
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมสัมมนาฯ

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11