กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : RCD - Clinical Value of Serum Lung Biomarkers in Real-world practice for Lung Cancer Patients
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 29/11/2565 ถึงวันที่ 29/10/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม virtual meeting จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-41-021-22-11-25
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางปิติปรีญา เวโรจน์
Email :: pitipreya.veroj@roche.com โทร:: 083-540-4286
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ RCD - Clinical Value of Serum Lung Biomarkers
เอกสารประกอบ: open Poster RCD lung cancer

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11