กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการสถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก " New Technology for Better Diagnosis " วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 07/12/2565 ถึงวันที่ 08/12/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-04-048-22-12-06
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ร.ท.อดุลย์เดช ธรรมเมธากาญจน์
Email :: dreamdavil@gmail.com โทร:: 0645395565
   
เอกสารประกอบ: open อนุมัติโครงการประชุมวิชาการ ธ.ค. 65
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมวิชาการ สพธ. 7-8 ธ.ค.65

วันที่บันทึกโครงการ 2022-11-08 10:34:33