กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ “The Next Wave of Health Sciences and Innovation”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 16/03/2566 ถึงวันที่ 17/03/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-029-23-03-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นาง วลัยพร กลับใจ
Email :: wketsara@hotmail.com โทร:: 0970141139
   
เอกสารประกอบ: open เนื้อหาโครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11