กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : the Value of biomarkers in early diagnosis and HCC surveillance
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 28/11/2565 ถึงวันที่ 28/11/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ไม่มีสถานที่ประชุม รับฟังผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะของทางบริษัทฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-41-021-22-11-26
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คุณจุไรรัตน์ นนท์จุมจัง
Email :: jurairat.nonchumchang@roche.ocm โทร:: 0859182339
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ CMTE RCD GAAD on 28 Nov 2022
เอกสารประกอบ: open Poster

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11