กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล"
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 29/03/2566 ถึงวันที่ 31/03/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล จังหวัด นครปฐม
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-01-010-23-03-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวพิริยา ศิริวรรณ
Email :: phiriya.sir@mahidol.edu โทร:: 024192678
   
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2022-11-25 11:25:14