กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Abbott Education Web series: Immunology Troubleshooting#2
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 27/04/2566 ถึงวันที่ 27/04/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-037-23-03-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายณัฐพงศ์ กาญจนาพงศาเวช
Email :: nattapong.kanchanapongsawech@abbott.com โทร:: 089-2026249
   
เอกสารประกอบ: open Abbott Education Web series: Immunology Troubleshooting#2

วันที่บันทึกโครงการ 2023-02-24 17:07:55