กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Coagulation User Group Meeting: Meet the Experts
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/11/2566 ถึงวันที่ 24/11/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ประเทศลาว จังหวัด ไม่ทราบ,ต.ป.ท.
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-042-23-11-07
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณภาธร อัศวภูริโยธิน
Email :: naphathorn@sysmex.co.th โทร:: 0966424698
   
เอกสารประกอบ: open Coagulation User Group Meeting: Meet the Experts
เอกสารประกอบ: open Agenda

วันที่บันทึกโครงการ 2023-10-19 17:31:14