กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมโรงพยาบาลเครือข่ายภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/11/2566 ถึงวันที่ 24/11/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-055-23-11-20
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชมนาด เล็บครุฑ
Email :: training.nbc@redcross.or.th โทร:: 022524162
   
เอกสารประกอบ: open ประชุมโรงพยาบาลเครือข่ายภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่บันทึกโครงการ 2023-10-21 15:45:55